Rimas en Español – Letra: Q – q

La rima de hoy es con la letra Q – q:

rimaq

rimaq2

Escucha el sonido aquí: Rima: Letra Q – q

 

OnlineFreeSpanish.com
A fun way to learn Spanish
Especially for kids of all ages.